Ta kontroll över välmåendet 2022

Post Thumbnail

“Vad det nya året ger dig beror mycket på vad du tar med till det nya året”

Vern McLellan

Nytt år ger oss möjligheter att börja om och förbättra våra vanor, men utan ett åtagande eller en konkret plan räcker sällan våra intentioner till. Om ni ännu inte har skapat en vision och strategi för hälsa och välbefinnande på er arbetsplats vill vi uppmuntra er att göra det.

Läs mer »

7 fällor som organisationer bör undvika i sina hälsoplaner

Post Thumbnail

Många organisationer har en snäv syn på hälsa och tror att det handlar om att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter och implementera hälsoinitiativ såsom frukt på kontoret, yoga på jobbet, cykla till jobbet och från jobbet, hälsosamtal eller välmåendedagar. Vi har identifierat 7 fällor om hälsa och välmående som organisationer bör undvika. 1. Otillräcklig definition av hälsa […]

Läs mer »