Ta kontroll över välmåendet 2022

“Vad det nya året ger dig beror mycket på vad du tar med till det nya året”

Vern McLellan

Nytt år ger oss möjligheter att börja om och förbättra våra vanor, men utan ett åtagande eller en konkret plan räcker sällan våra intentioner till. Om ni ännu inte har skapat en vision och strategi för hälsa och välbefinnande på er arbetsplats vill vi uppmuntra er att göra det.


Post Thumbnail

Gå från reaktiv till proaktiv

Under de senaste två åren har de flesta arbetsgivare runt om i världen agerat reaktivt på anställdas hälsa på grund av Covid-19-pandemin. De flesta planerade och löpande initiativ har inte prioriterats eftersom det har varit svårt att träffas, få tillgång till faciliteter eller i vissa fall lämna våra hem. Det som har blivit tydligt för alla är att vårt välbefinnande påverkats negativt, både vår mentala och fysiska hälsa. Oavsett om det beror på en känsla av isolering, ökad stress och försämrad kosthållning måste arbetsgivare arbeta mer proaktivt.

Här är 3 steg som hjälper dig att bli mer proaktiv:

1. Enas om gemensam definition samt ta fram en tydlig vision och strategi för hälsa och välmående.

Naturligtvis kan du hitta en definition av välbefinnande i en ordlista. För att ni skall lyckas är det viktigt att ni upprättar en gemensam definition av vad välbefinnande innebär på er arbetsplats. När ni skapar er unika definition av välbefinnande, koppla den till ditt företags strategi och era värderingar.

2. Ställ diagnos samt få insikter om era specifika behov inom organisationen.

Data drivna insikter är viktiga för er framgång. Säkerställ att era medarbetare ger feedback på deras individuella och organisationens hälsa. Läs mer om vår modell »

3. Sätt tydliga mål och nyckeltal.

Ingen vision kommer någonsin att bli verklighet om den inte är kopplad till specifika fokusområden, tidsbundna mål och sätt att mäta effekten av ett initiativ. Läs mer om utvecklingsplanen för en hälsosam arbetsplats »

Samarbeta för individuellt och organisatoriskt välbefinnande

Om förändring krävs måste den ledas uppifrån med engagemang från ledarna och som goda förebilder.

Samarbete mellan ledare och medarbetare är också avgörande för er framgång, eftersom hälsofaktorer kommer att vara både individuella och organisatoriska. Vi måste alla ta ansvar för vårt välbefinnande, inte bara följa. Se nedan hur ni kan gå tillväga:

1. Skapa samsyn och engagemang högsta ledningen

Involvera högsta ledningen och arbetstagarrepresentanter i processen när ni definierar organisationens välmående och hälsostrategi. Utmana deras syn på hälsa och få verkligt engagemang. Läs mer om Healthy Place to Works workshop erbjudande »

2. Titta noga på de “mjuka” siffrorna

Ledare har traditionellt förlitat sig på finansiella mått för att utvärdera företagets resultat, men vi vet att detta håller på att förändras. Idag mäter de flesta organisationer medarbetarnas engagemang som en ledande indikator på affärsframgång. Glöm inte att inkludera hälsofaktorer i organisationens styrkort.

3. Skapa en hälsokultur i din organisation.

Organisationer som tar hälsa och välmående på allvar tar löpande ansvar för att följa upp och säkerställa att deras ambitioner genomsyrar hela organisationen. Dessa organisationer lyckas med att skapa en stark hälsokultur.

Kom ihåg, att en sammanhängande och holistisk strategi för hälsa och välbefinnande kommer att få er organisation att stå ut som arbetsgivare.
Healthy Place to Work® har utvecklat en lättanvända verktyg och metoder för organisationer som vill förbättra de anställdas prestationer och hälsa.