Vad våra kunder säger

 

Version 1 (Management- och konsultföretag) resa för att bli en hälsosam och hållbar arbetsplats

2017 – Utgångsläget

Initiativen var separata händelser och aktiviteter. Med betydande tillväxt i Version 1 och ytterligare tillväxtplaner, behövdes en hälsostrategi som tillät deras medarbetare att prestera och leverera värde för kunderna.

För att uppnå detta behövdes;

 • Utveckla en hälsostrategi som är anpassad till företagets övergripande strategi
 • Ledarskapsstöd
 • Förbättrad kommunikation

2018

Strategiskt förhållningssätt till hälsa och välmående implementerat.

“Mitt välbefinnande”- modell lanserad – ett heltäckande koncept för hälsa och välmående

Hälsoplan framtagen.

2019 – Kommunikation och transparens är nyckeln till framgång
 • VD och högsta ledningen står bakom initiativen
 • Hälsa och välmående integrerat i ledarutvecklingsprogram
 • Ambassadörsnätverk för hälsa och välmående lanserat
 • Företagsövergripande initiativ kommunicerade
 • Medarbetarteam hälsa och välmående på plats

2020
 • Datadrivet förhållningssätt till hälsa och välmående
 • 42 initiativ inom hälsa och välmående
 • Digital utmärkelse lanserad
 • Plattform som möjliggör belöning och erkännande internt
Deltagande
2018 820 svarande
2019 2,036 svarande
2020 4,200 svarande
Svarsfrekvens
2018 79%
2019 80%
2020 85%
4 dimensioner av en hälsosam arbetsplats
DIMENSIONER 2018 2019 2020
MENING 69% 71% 81%
RESILIENS 70% 73% 80%
SAMMANHANG 74% 76% 85%
FYSISK HÄLSA 56% 63% 66%