Värderingar

HÅLLBART VÄLMÅENDE

Det första och överordnade värdet av Healthy Place to Work är föga överraskande – HEALTHY. Vi vill att alla organisationer skall se hela sin verksamhet utifrån hur de påverkar medarbetarnas hälsa. Vi kommer att göra likadant. Vi bygger en kultur som stödjer medarbetare att vara så välmående som möjligt så att de kan blomstra och prestera.

SOM KAIZEN

Det andra värderingen Healthy Place to Work kommer från Japan. Den består av de två japanska orden – Kai och Zens som betyder “Förändra” och “Bättre”. Vi fokuserar på ständig förbättring i allt vi gör och vill vara den bästa version av oss själva.

GODA RELATIONER

Vi tror att positiva och goda personliga relationer är nyckeln till framgång. Vi tolererar inte oacceptabla beteenden, hur subtila de än är, utan vi agerar i stället

HÅLLA DET VI LOVAR

Vi håller våra åtaganden gentemot varandra. Vi sätter tydliga mål och stödjer varandra för att uppnå dessa. Vi levererar det vi lovar och om det uppstår problem tar vi upp det proaktivt och stöttar varandra.

HA ROLIGT

Livet är kort. Vi gör allt vi kan för att alla skall trivas på Healthy Place to Work Sverige. Vi tror på glädjen och skrattets förlösande kraft. Vi är kreativa och innovativa när det gäller att hitta sätt att minska stress i vårt arbete och privatliv Totalt strävar vi över att vara positiva och förstår att vi är varandras arbetsmiljö.

KONTINUERLIGT LÄRANDE

En dag utan lärande är en missad möjlighet. Vi vill växa, utvecklas och anpassa oss snabbt till förändringar i omvärlden. Vi ger medarbetare möjligheter att lära och ber dem att dela med sig. På Healthy Place älskar vi att lära oss nya saker och kommer alltid att vara öppna för nya idéer och perspektiv.


Vi tror starkt på våra värderingar och eftersträvar att leva upp till dem.