Genomförande

 1. REGISTRERING

  Projektets upplägg, omfattning och leverans definieras.

 2. INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT

  Våra konsulter arbetar tillsammans med kundteamet för att ge en grundlig förståelse för och kunskap kring upplägget samt att skapa en plan för hälsosam och hållbar arbetsplats (frivilligt).

 3. PLANERING

  Ett uppstartsmöte genomförs för att diskutera projektet och bekräfta överenskomna leveranser och tidpunkter.

 4. ADMINISTRATIVT STÖD

  Under projektet ges administrativt stöd och uppdateringar kring t ex svarsfrekvens.

 5. DIAGNOS

  Resultat analyseras och presenteras enligt överenskommelse antingen vid digitalt eller fysiskt möte.

 6. HÄLSOPLAN

  Organisationen beskriver visionen och hur hälsa är en del av organisationen strategiska mål, verksamhetsutveckling och processer.

 7. RÅDGIVNING

  Konsultstöd kan erbjudas till organisationer vid behov.

 8. NÄSTA UNDERSÖKNING

  Nästa undersökning utvärderas mot föregående års utfall samt mot upprättad Hälsoplan.