Diagnos

Healthy Place To Work® undersökningen utvärderar medarbetarnas individuella hälsa och välmående samt hälsokulturen i organisationen. Undersökningen består av påståenden och tar cirka 10-15 minuter att besvara. Utfallet används för certifiering som ett Healthy Place To Work®.
Våra insikter förbättrar och utvecklar er organisations hälsostrategi. Jämförande data från andra organisationer ger ytterligare förståelse för ert nuläge och var ni har möjligheter till förbättringar.

Fler skräddarsydda påståenden kan inkluderas. Även öppna frågor används, vilket ger medarbetarna möjlighet att fritt uttrycka ytterligare åsikter.

Dessutom erbjuder vi puls- och tempmätningar för att utvärdera specifikt någon av de fyra dimensionerna för hälsa på arbetsplatsen – Mening, Resiliens, Sammanhang och Fysisk hälsa.