Varför boka inspirationsföreläsning från oss?

Har du en aktivitet eller konferens snart? Behöver er organisation nya perspektiv och lite inspiration? Vill du få ditt team att hitta nya fokusområden? Våra inspiratörer talar om ämnen som inspirerar och berör alla – på plats eller online.

 

Välj inriktning

 

I ditt element!

SKAPA ENERGI OCH FÅ JOBBET GJORT – NÅ DEN PRESTATION NI ÖNSKAR

Här presenteras en organisation och en arbetsplats som ett dynamiskt energisystem för effektivare arbetsinsatser.

I alla system är det viktigt att identifiera och mäta de ingående delarna och förstå de faktorer som påverkar den operativa effektiviteten. Organisationer kan öka sin förmåga genom att fokusera på hälsa och välmående. Vi bör fokusera på energin i organisationen och inte enbart på tid. Denna föreläsning vänder sig till både ledningsgrupper och till samtliga medarbetare och kan anpassas för målgruppen.

 • Lär dig om energirytmer som påverkar ditt liv (Circadian Rhythm)
 • Förstå behovet av att omvandla “potentiell” energi till “kinetisk” energi (rörelseenergi)
 • Ta reda på när du är i ditt Element
 • Vad ger dig energi?
 • Vad dränerar dig?
 • Hur upptäcker man tidiga tecken och undviker utbrändhet
 • Återhämtning och energi för hållbar prestation

Resiliens

Hur bygger man verklig resiliens i organisationen

Här jämförs den klassiska synen på mental resiliens med en mer samtida.

Vi visar att resiliens börjar med självinsikt samt förmåga att tidigt upptäcka tecken på ohälsosam belastning. Förmåga att söka individuellt och organisatoriskt stöd för att möta kraven från en allt snabbare föränderlig miljö. Innehållet är relevant för alla men vänder sig specifikt till medarbetare som varit med om utmanade situationer eller står inför betydande förändringar.

 • Varför alla behöver det men alla inte har det
 • En välfungerande definition av resiliens
 • Framgångsrikt hantering av motgångar
 • Utveckla personliga “krockkuddar”
 • Skapa förutsättningar för resiliens

En kopp kaffe?

Kaffe, kärlek, intelligens och hälsa, ni kommer aldrig att se på dem på samma sätt igen!

Föreläsningen är lämplig för organisationer som nyligen startat resan mot en hälsosam och hållbar arbetsplats. Den genomförs på ett roligt och underhållande sätt som engagerar alla.

Vi omdefinierar vardagligheter såsom en enkel kopp kaffe, ordet “Kärlek” och själva begreppet intelligens.
När vi omdefinierar vardagligheter utmanas annat i våra liv som till exempel hälsa. Vi ersätter er syn på hälsa och ersätter den med en mer holistisk och bredare förståelse för de faktorer som verkligen gör dig till en “välmående” person. Denna föreläsning vänder sig till både ledningsgrupper och till samtliga medarbetare och kan anpassas för målgruppen.

 • Lär dig om energirytmer som påverkar ditt liv (Circadian Rhythm)
 • Förstå behovet av att omvandla “potentiell” energi till “kinetisk” energi (energi i rörelse)
 • Ta reda på när du är i ditt Element
 • Vad ger dig energi?
 • Vad dränerar dig?
 • Hur upptäcker man tidiga tecknen och undviker utbrändhet
 • Återhämtning och energi för hållbar prestation
 • Lär dig att se saker med nytt perspektiv genom att reflektera över utvecklingen av kaffe, kärlek, intelligens och hälsa.
 • Vidga din bild av begreppet hälsa
 • Utveckla ordförråd och bild av vad som gör dig välmående
 • Förstå skillnaden mellan ett salutogent kontra ett patogent förhållningssätt till hälsa
 • Utgå från en unik metod med 21 dimensioner som gör dig mer välmående

Våra Workshops

 

Workshop 1

Belysa goda exempel

Vi delar med oss av erfarenheter och best practice från organisationer över hela världen.

Vi delar med oss av idéer att inspireras av från både stora och mindre organisationer samt från olika branscher. Vi vill inspirera er att skapa en hälsosam arbetsplats med inspiration från andra organisationer.

Workshop 2

Skapa er Hälsoplan

En interaktiv process som hjälper er att ta fram en konkret plan för att skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats….Er Hälsoplan

Med utgångspunkt i metodiken och modellen diskuterar vi hur ni integrerar er hälsoplan i organisations strategi. Ni kommer att förstå vikten av att utveckla en vision för resan samt fokusera på era aktuella frågor. En hälsosam arbetsplats uppstår inte bara av en slump – det krävs både en tydlig plan och ett målinriktat genomförande.

Workshop 3

Har ni rätt syn på välmående?

Denna workshop kommer att bespara er både tid och energi. Vi delar med oss av de vanligaste misstagen som organisationer gör över hela världen när de försöker implementera strategier för hälsa och välmående.

Vi går igenom hur ni startar och utvärderar er resa mot en hälsosam och hållbar arbetsplats.

Workshop 4

Back to basics – Hur man skapar en hälsosam och hållbar arbetsplats och blir certifierad!

Ni vill både behålla era medarbetare och attrahera topptalanger på en het arbetsmarknad! De flesta människor värderar hälsa och välmående och kommer kunna prestera och bidra om arbetsplatsen är hälsosam och hållbar.

Vi ger er en snabbkurs. Vi förklarar filosofin, metodiken och modellen för en hälsosam och hållbar arbetsplats. Vi hjälper er att förstå varför vissa organisationer lyckas bli certifierade och varför andra inte gör det. Vi ger er kunskap och verktyg för att påskynda resan mot en hälsosam och hållbar arbetsplats.