Videos

Hälsosam och hållbar arbetsplats – dags att kliva fram och få det att hända.

Arbete och arbetsplatsen kan bidra stort till både hälsa och välmående. Healthy Place to Work certifiering en kvalitetsstämpel som alla arbetsplatser eftersträvar.

Ett av våra viktigaste hälsobeslut.

Vår global VD John Ryan varför han tror att val av jobb och arbetsplats kan vara ett av de viktigaste hälsobesluten man tar

Hälsosamma medarbetare

Beskrivnign av hur Healthy Place to Work definierar hälsosamma medarbetare

Hälsosam organisation

Beskrivning av hur Healthy Place to Work definierar en hälsosam organisation.

Hälsokultur

Beskrivning av hur man skapar en organisationskultur

Tips när ni skapar er Hälsoplan

Vi berättar vad som bör ingå i er Hälsoplan.

Bli certifierad som ett Healthy Place to Work.

Beskrivning av nyckelaspekterna när ni siktar mot en hälsocertifiering av er arbetsplats.

Varför det är viktigare än någonsin att vara en hälsosam och hållbar arbetsplats.

Varför det är viktigare än någonsin att organisationer och ledare strävar efter att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser.

Jarla Dooley Version 1 talar om Healthy Place to Work.

Jarla Doolye berättar hur Healthy Place to Work processen har hjälpt dem att öka sin prestation och varför hon uppmuntrar andra att påbörja resan.

Vad är unikt med Healthy Place to Work.

Beskrivning av de största skillnaderna mellan Healthy Place to Work och andra metoder för organisatorisk hälsa och välbefinnande på marknaden.

Healthy Place to Work historia.

Idén med Healthy Place to Work samt modellen och metodikens utveckling. Första kunden samt certifiering som hälsosam och hållbar arbetsplats.

Healthy Place to Work presentation och deltagande vid toppmötet kring Mental hälsa.

John Ryan vår globala VD berättar om vikten att checka in sitt bagage till hittegods så att du kan gå vidare.

An Tanaiste Leo Varadkar T.D lanserar Healthy Place to Work på St Patricks Day 2021

Irlands vice premiärminister deltar vid lansering av Healthy Place to Work Ireland.