Process

Healthy Place to Work undersökning

 

Healthy Place to Work® har utvecklat lättanvända verktyg och tekniker för organisationer som vill förbättra och utveckla medarbetarnas prestationer och hälsa.

Healthy Place To Work® undersökningen utvärderar dina medarbetares upplevelse av deras individuella hälsa och av organisationens hälsokultur.

Den tar ca 10-15 minuter att genomföra.


HÄLSORELATERADE DEMOGRAFISKA FAKTORER

Utöver påståendena innehåller Healthy Place to Work även viktiga individuella hälsorelaterade demografiska frågor, exempelvis alkoholkonsumtion, rökning, arbetstid och generellt välmående.


ORGANISATORISKA DEMOGRAFISKA FAKTORER

Beroende på organisationens storlek ingår demografiska frågor för att fördjupa och underlätta analysen.