Certifiering/Employer Branding

Healthy Place to Work genomför diagnos, analyserar och presenterar resultatet inklusive relevanta benchmarks. Är resultaten tillräckligt goda kommer ni att kunna certifieras som ett Healthy Place to Work.

En Healthy Place to Work certifiering är en viktig kvalitetsstämpel för organisationen och central för att attrahera och behålla talanger.

“Vi fattar evidensbaserade beslut tack vare insikter och data från diagnosen – det har varit en ögonöppnare för oss”
– Jarlath Dooley, People Success Director, Version 1