Diagnos

ANALYS OCH PRESENTATION

En av våra konsulter genomför en detaljerad genomgång av diagnosen och hälsoplanen. Genomgången omfattar bland annat:

 • En förberedande genomgång
 • Information om Healthy Place to Work-modellen
 • Resultat på övergripande nivå, utvecklingsområden och möjligheter
 • Demografisk översikt
 • Jämförelse med Benchmark
 • Genomgång av nyckelfaktorer
 • Tolkning av skriftliga kommentarer
 • Utvärdering av Hälsoplanen och jämförelse med undersökningsresultat
 • Best practice från andra organisationer
 • Slutsatser och rekommendationer
 • Frågor och diskussion