Översikt

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att stötta er organisations hälsostrategi erbjuder vi tjänster som hjälper er att få ut mer av diagnosen och använda den i er dagliga verksamhet. Vår metod är en kombination av insikter och aktiviteter samt möjlighet att synas som en hälsosam arbetsplats:

  • Benchmark – Diagnosen jämförs med till exempel branschen eller riktigt hälsosamma organisationer.
  • Dataanalys och insikter – Hitta era interna best practices inom områden som har särskilt stor inverkan på er organisation.
  • Rådgivning – Analys och återkoppling till ledningsgruppen – samt skräddarsydda workshops för att stödja aktivitetsplanering framåt.