Fördelar

En ohälsosam organisationskultur förstör så mycket – prestationen går ner, kostnaderna ökar och medarbetarnas engagemang minskar. Dessutom upptas ledningens tid med t ex hög frånvaro och personalomsättning. Healthy Place to Work®-processen hjälper organisationen att förstå förhållandet mellan organisationens och medarbetarnas hälsa samt produktivitet och prestation. Det är här magin händer.